041-33294348 info@opaltarh.ir
bg55
شرکت فنی و مهندسی اوپال طرح ساخت به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی جهت ارائه خدمات گسترده فنی و مهندسی درسال 1388 تاسیس گردید. مدیران شرکت از بدو تاسیس ارائه خدمات ایده آل را به منظور بر آورده نمودن نیاز کارفرمایان به عنوان یک هدف اصلی دنبال کرده اند. این شرکت جهت ارائه هر چه بهتر خدمات فنی و مهندسی اقدام به ایجاد هلدینگ قراردادی تحت عنوان"اوپال طرح" به مدیریت شرکت اوپال طرح ساخت با شرکت های متخصص در زمینه فعالیت هایی که ذیلاً اشاره میشود، نمود. بدین ترتیب هریک از خدمات یاد شده توسط یکی از شرکت های متخصص در آن زمینه با مدیریت منسجم و واحد انجام می گیرد.
بر آورده نمودن نیاز کارفرمایان به عنوان یک هدف اصلی دنبال کرده اند. این شرکت جهت ارائه هر چه بهتر خدمات فنی و مهندسی اقدام به ایجاد هلدینگ قراردادی تحت عنوان"اوپال طرح" به مدیریت ش
شرکت های متخصص در زمینه فعالیت هایی که ذیلاً اشاره میشود، نمود. بدین ترتیب هریک از خدمات یاد شده توسط یکی از شرکت های متخصص در آن زمینه با مدیریت منسجم و واحد انجام می گیرد.

 

 

 

*انا لله و انا الیه راجعون *

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» جناب اقای دکتر آرش توفیقی درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

 

مهندسین مشاور بهین طرح بنای ارک

 

 

 

 

آخرین پروژه های انجام شده